SPRACOVANIE ENERGETICKÉHO AUDITU OBJEKTU

Spoločnosť JM Klima s.r.o. ponúka spracovanie energetického auditu budov, výrobných areálov a rodinných domov.

Energetický audit je často požadovaný ako príloha žiadosti o dotáciu na energetický projekt, napr. na zateplenie budovy či iné snižovanie energetickej náročnosti objektu alebo na inštaláciu obnovitelného zdroje energie. Slúži ako podklad pre banky pri posudzovaní žiadostí o úver na realizáciu energetických investícii. Energetický audit tiež doporučujeme pri plánovanej rekonštrukcii budovy.

Podľa zákona č. 406/2000 Sb. §9 a vyhlášky č. 213/2001 Sb., ktorá bola novelizovaná vyhláškou č. 425/2004 Sb., musí energetický audit obsahovať:

Energetický audit

 • zhodnotenie súčasného stavu budovy a energetického hospodárstva
 • výsku technicky dosiahnuteľných energetických úspor
 • návrhy variant energetických úspor a zdôvodnenie doporučenia danej varianty vrátane ekonomického vyhodnotenia
 • posúdenie využitia obnoviteľných zdrojov energie pre predmet energetického auditu vrátane ekonomického hodnotenia
 • záverečný posudok energetického auditora
   

Podklady nutné ku spracovaniu energetického auditu:

Podrobný stavebno - technický priezkum - súčasť dodávky auditu

 • poskytnutie projektovej dokumentácie stavby a na jej základe vytvorenie pasportu budovy - projekt skutočného stavu vrátane skladieb končtrukcií a popisu stavu konštrukcií, výplní otvorov, rozvodov kúrenia, teplej vody a technologií
 • v prípade chybajúcej časti alebo úplnej stráty dokumentácie, zameranie objektu a vytvorenie dokumentácie skutočného prevedenia stavby

Fotodokumentácia :

 • Foto budovy – celej
 • Okná, dvere
 • Foto kotolne, kotla alebo iného zdroja, expanznej nádrže, čerpadla
 • Rozvodu ÚT a TUV, radiátora alebo vyhrevného telesa – napr. akumulačných kamen

Vytápění:

 • ako je budova vykurovaná
 • aký je zdroj vykurovania, jeho výkon, rok výroby
 • aká je regulácia zdroja?
 • aká je vykurovacia sústava, radiátory – typ, sú termostatické ventily
 • je sústava otvorená alebo uzavretá (má expanznú nádobu ? tlakovú - objem)  
 • obehové čerpadlo, počet typ   

Príprava teplej vody:

 • Ako je pripravovaná teplá voda
 • Objem zásobníkoc, rok výroby, ak sú elektrické, tak ich výkon
 • Rozvody teplej vody - sú izolované?
 • Je obehové čerpadlo
 • Ako je príprava ďaleko od spotreby  

Požiadavky na klienta - nutná spolupráca

Identifikačné údaje:

 • Identifikačné údaje zadávateľa, adresa, IČ, či je platcom DPH
 • Majitel objektu, prevázkar, IČ, adresy, parcela č., pre koho je audit spracovaný, telefón , mailovou adresu, méno zástupcu
 • Faktury za posledné 3 roky za elektrinu, plyn alebo pevné paliva, najlepšie za celý rok, pokiaľ je fakturačné obdobie iné ako rok (vačšinou u plynu a elektriny) je potreba i rok 2007, pretože obsahuje časť roku 2008
 • Sú v budově ďalší nájomníci?, ak áno, ako je vykonávané preúčtovanie nákladov

Budova:

 • Prevádzka objektu - koľko dní v týždni, zamestnanci, aké je využitie objektu
 • V akom roku bola budova postavená, aké boli vykonané opravy a kedy
 • Čo se bude rekonštruovať
Rýchly kontakt

Nenašli ste, čo ste hľadali?
Kontaktujte Nás.

Tel./fax: +420 547 243 588
E-mail: jmklima@jmklima.cz

Dotaz
Servisná podpora

Karel Dokoupil

technická podpora, nábor zákaziek v oblasti MaR, vizualizácie, servis nástrešných chladiacich a klimatizačných jednotiek, úsporné opatrenia v chladiarenskom nábytku,organizácia montáží a servisu

Mobil: +420 775 858 271
Tel: +420 734 803 879
E-mail: dokoupil@jmklima.cz