REVIZE ÚNIKU CHLADIVA

Kontrola těsnosti-revize úniků chladiva

Provozovatelé chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel, včetně jejich okruhů, které obsahují regulované látky (ES) č. 1005/2009 a fluorované skleníkové plyny (ES) č. 842/2006 – dále jen chladiva, mají zákonnou povinnost zajistit kontrolu těsnosti a vést evidenční knihu dle Vyhlášky č. 257/2012. Českým prováděcím zákonem, je Zákon č. 73/2012 Sb.

Kontroly těsnosti se provádějí:

1.       u zařízení obsahující nejméně 3 kg chladiva jednou za dvanáct měsíců

2.       u zařízení obsahující nejméně 30 kg chladiva jednou za šest měsíců

3.       u zařízení obsahující nejméně 300 kg chladiva jednou za tři měsíce

 

Periodicita kontrol těsnosti se od 1.1.2015 řídí nikoliv množstvím chladiva (kg) v chladivovém okruhu, ale podle výpočtu tun ekvivalentu CO2 obsaženého v chladivu (jedná se o součin celkového potenciálu globálního oteplování (GWP) určitého chladiva a hmotnosti chladiv v zařízení). Toto neplatí pro RL (regulované látky), kde zůstávají min. limity nadále stejné, tedy 3, 30, 300 kg.

Chladivo

GWP

Četnost kontrol

neprovádí se

1 x za 12 měsíců

1 x za 6 měsíců

1 x za 3 měsíce

R134a

1430

do 3,50 kg

3,50 kg až do 34,97 kg

34,97 kg až do 349,65 kg

nad 349,65 kg

R407C

1774

do 2,82 kg

2,82 kg až do 28,19 kg

28,19 kg až do 281,87 kg

nad 281,87 kg

R410a

2088

do 2,40 kg

2,40 kg až do 23,95 kg

23,95 kg až do 239,52 kg

nad 239,52 kg

R404a

3922

do 1,28 kg

1,28 kg až do 12,75 kg

12,75 kg až do 127,49 kg

nad 127,49 kg


 

UPOZORNĚNÍ!!! Požadavek na revizi těsnosti se do 31.12.2016 nevztahuje na zařízení s obsahem do 3kg chladiva avšak zařízení s obsahem nad 5 tun ekv CO2 musí mít první kontrolu úniku chladiva a vystavenou EK nejpozději do konce roku 2016.

Pro naše stávající i nové zákazníky zajistíme:

·         Rozdělení zařízení podle druhu a množství chladiva včetně značení

·         Zavedení evidenční knihy zařízení s chladivem včetně vypracování vstupní kontroly

·         Provedení periodických revizí

·         Legislativní podporu

 

Kontrola je povinná ze zákona

Pro provozovatele z toho vyplývá nejen zákonná povinnost, ale i finanční úspora při předcházení netěsnosti nebo zjištění začínajícího úniku. A to zejména vzhledem k cenám chladiv, případně odstávky zařízení v průmyslové, potravinářské nebo jinak důležité oblasti.

Od 1. ledna 2015 vstupuje v platnost NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č.517/2014  o fluorovaných skleníkových plynech, které nahrazuje nařízení (ES) č. 842/2006. Původní nařízení pracovalo s množstvím chladiva 3-30-300 kg. Nově hraniční hodnoty budou 5-50-500 tun ekvivalentu CO2 jednotlivých chladiv. Znamená to změnu velikosti náplně, která musí být kontrolována. Formulář

Jméno:
E-mail:
Firma:
Telefon:
Zpráva:
Rychlý kontakt

Nenašli jste, co ste hledali?
Kontaktujte Nás.

Tel./fax: +420 547 243 588
E-mail: jmklima@jmklima.cz

Poptávka
Servisní podpora

Karel Dokoupil

technická podpora, nábor zakázek v oblasti MaR, vizualizace, servis nástřešních chladících a klimatizačních jednotek, úsporná opatření v chladírenském nábytku,organizace montáží a servisu

Mobil: +420 775 858 271
Tel: +420 734 803 879
E-mail: dokoupil@jmklima.cz