ZPRACOVÁNÍ ENERGETICKÉHO AUDITU OBJEKTŮ

AUDITY

Společnost JM Klima s.r.o. nabízí zpracování energetického auditu budov, výrobních areálů a rodinných domů.

Energetický audit je často požadován jako příloha žádosti o dotaci na energetický projekt, např. na zateplení budovy či jiné snižování energetické náročnosti objektu nebo na instalaci obnovitelného zdroje energie. Slouží jako podklad pro banky při posuzování žádostí o úvěr na realizaci energetických investic. Energetický audit také doporučujeme při plánované rekonstrukci budovy.

Dle zákona č. 406/2000 Sb. §9 a vyhlášky č. 213/2001 Sb., která byla novelizována vyhláškou č. 425/2004 Sb., musí energetický audit obsahovat:

ENERGETICKÝ AUDIT

 • zhodnocení současného stavu budovy a energetického hospodářství
 • výši technicky dosažitelných energetických úspor
 • návrhy variant energetických úspor a zdůvodnění doporučení dané varianty včetně ekonomického vyhodnocení
 • posouzení využití obnovitelných zdrojů energie pro předmět energetického auditu včetně ekonomického hodnocení
 • závěrečný posudek energetického auditora 

PODKLADY NUTNÉ KE ZPRACOVÁNÍ ENERGETICKÉHO AUDITU:

Podrobný stavebně technický průzkum – součást dodávky auditu
 • poskytnutí projektové dokumentace stavby a na jejím základě vytvoření pasportu budovy – projekt skutečného stavu včetně skladeb konstrukcí a popisu stavu konstrukcí, výplní otvorů, rozvodů topení, teplé vody a technologii
 • v případě chybějící části nebo úplné ztráty dokumentace, zaměření objektu a vytvoření dokumentace skutečného provedení stavby
Fotodokumentace :
 • Foto budovy – celé
 • Okna, dveře
 • Foto kotelny, kotle nebo jiného zdroje, expanzní nádrže, čerpadla
 • Rozvodu ÚT a TUV, radiátoru nebo otopného tělesa – např. akumulačních kamen
Vytápění:
 • jak je budova vytápěna
 • jaký je zdroj vytápění, jeho výkon, rok výroby
 • jaká je regulace zdroje ?
 • jaká je otopná soustava, radiátory – typ, jsou termostatické ventily
 • je soustava otevřená nebo uzavřená (má expanzní nádobu ? tlakovou – objem)  
 • oběhové čerpadlo, počet typ   
Příprava teplé vody:
 • Jak je připravována teplá voda
 • Objem zásobníků, rok výroby, pokud jsou elektrické, tak jejich výkon
 • Rozvody teplé vody – jsou izolované ?
 • Je oběhové čerpadlo
 • Jak je příprava daleko od spotřeby  
Požadavky na klienta – nutná spolupráce
Identifikační údaje:
 • Identifikační údaje zadavatele, adresa, IČ, jeli plátce DPH
 • Majitel objektu, provozovatel, IČ, adresy, parcela č., pro koho je audit zpracováván, telefon , mailovou adresu, jméno zástupce
 • Faktury za poslední 3 roky za elektřinu, plyn nebo pevná paliva, nejlépe za celý rok, pokud je fakturační období jiné než rok (většinou u plynu a elektřiny) je potřeba i rok 2007, protože obsahuje část roku 2008
 • Jsou v budově další nájemníci ?, pokud ano, jak je prováděno přeúčtování nákladů
Budova:
 • Provoz objektu – kolik dnů v týdnu, zaměstnanci, jaké je využití objektu
 • V jakém roce byla budova postavena, jaké byly provedeny opravy a kdy
energy.139energy.142