PROJEKČNÍ SLUŽBY
PROVÁDÍME V OBORU

PROJEKCE

Projektování vzduchotechniky a klimatizačních zařízení pro různé typy provozů.

Projektování chladící technologie pro klimatizace

Projektování rozvodů topení a otopných soustav

Vzduchotechnika

Projektování vzduchotechniky a klimatizačních zařízení pro různé typy provozů.

Klimatizace

Projektování chladící technologie pro klimatizace

Vytápění

Projektování rozvodů topení a otopných soustav

Studie

Průkazy energetické náročnosti budovy

Výpočty ekonomických návratností v rámci úspor energií

Technické návrhy řešení

V TĚCHTO JEDNOTLIVÝCH
ČINNOSTECH NABÍZÍME

NABÍZÍME

Projektování vzduchotechniky a klimatizačních zařízení pro různé typy provozů.