Modernizace vzduchotechnických jednotek

MODERNIZACE

Společnost v současné době intenzivně pracuje na projektu energeticky-úsporných opatření na nástřešních klimatizačních jednotkách TRANE a LENNOX. Projekt trvá již tři roky a za tu dobu jsme zmodernizovali 82 obchodních center v ČR a na Slovensku. Celkem jde o více než 400 rooftopů.

Pod pojmem modernizace se rozumí dodávka a instalace nového elektronického rozvaděče (panelu) a řídící jednotky s nově vyvinutým a implementovaným software. Instalujeme zároveň i nové plynové hořáky vyrobené ve Švédsku. Jde o certifikovaná zařízení s vysokou bezpečností provozu a nízkými emisemi.

Ke stroji jsou rovněž přidány nové funkce, které přispívají k dodržení hygienických norem, efektivně využívají rozdílných teplot uvnitř a vně objektu a šetří energie ve formě elektřiny, plynu, či topné vody. Systém je připojen do sběrnice dat. Je vytvořena vizualizace zařízení a instalována do počítače v kanceláři vedoucího údržby. Ve vizualizaci jsou přehledně zobrazeny jednotlivé prvky strojní výbavy, čidla a ochranné prvky. Je detekována každá případná porucha, teploty, množství CO2 apod.

Vizualizace je přístupna i připojením do vnitřní sítě pomocí vzdálené plochy, což umožňuje pozorovat zařízení i v servisním centru.

Společnost provozuje dispečink a servisní pohotovost v ČR i na Slovensku.

energy.139energy.142